Marie-Anne Matard-Bonucci

Marie-Anne Matard-Bonucci diplomirala je na Ecole Normale Supérieure i Francuskoj školi u Rimu. Njezina teza koja se bavi poviješću fašizma na Siciliji, 1994. je godine potaknula objavljivanje njezine prve knjige History of the Mafia. Matard-Bonucci je aktivna članica nekoliko centara za istraživanja: istraživačica je u Centru za povijest političkih znanosti i supredsjeda GRIC-om (Groupe de Recherche sur l'Italie Contemporaine). U suradnji s Marcom Lazarom, također specijalistom za suvremenu talijansku politiku, napisala je knjigu L'Italie des années de plomb (2010). Važna tema koja je u području interesa Matard-Bonucci je i pitanje antisemitizma u Francuskoj i Italiji dvadesetog stoljeća. Fascist Italy and the Persecution of the Jews jedna je od nekoliko njezinih knjiga koje se bave tom tematikom, kao i Totalitarisme fasciste.


Izvor slike: https://openagenda.com/semaine21mars/events/conference-de-marie-anne-matard-bonucci_690