Kontakti

 

TIM press d.o.o.

Uredništvo

Marjanovićev prilaz 2, 10010 Zagreb

Tel.: + 385 (0)1 611 97 13
E-mail: tim.press@tim-press.hr


Dijana Bahtijari, direktorica

Tel.: + 385 (0)1 611 97 13
E-mail: dijana.bahtijari@tim-press.hr


Zdenka Krilčić, stručna suradnica u izdavaštvu

Tel.: + 385 (0)1 611 97 13
E-mail: zdenka.krilcic@tim-press.hr


Komercijala

Denis Brandeis Fiala, voditelj prodaje i administrativnih poslova

Tel.: + 385 (0)1 611 97 13
E-mail: prodaja@tim-press.hr