Press

STRATEŠKI PLAN RADA I RAZVOJA 2017. – 2020.

O nama

TIM press d.o.o. za izdavaštvo i marketing iz Zagreba ima više od dvadeset godina iskustva u izdavaštvu (izdavanje knjiga i časopisa), marketingu i poslovnom savjetovanju. Društvo je osnovano 1994. godine, no intenzivnije razdoblje rada na izdavačkim projektima započinje u drugoj polovici 2003. godine. Od tada je TIM press objavio više od sto sedamdeset naslova iz različitih područja, od publicističko-esejističkih, znanstvenih do značajnih književnih djela. Publicistički naslovi uglavnom se odnose na područje političke povijesti, politologije, sociologije, antropologije i filozofije (najpoznatiji autori su Zygmunt Bauman, Tzvetan Todorov, Jan-Werner Müller, Jean-Claude Monod, Pierre-André Taguieff, André Comte-Sponville, Rob Riemen, Paul Veyne, Frédéric Lenoir).

Osim što prevodimo i objavljujemo djela velikog broj relevantnih i aktualnih europskih i svjetskih intelektualaca, potičemo i objavljivanje djela domaće publicistike i djela nastalih nakon istraživanja na području humanističkih znanosti. Spominjemo studije Dragana Bagića, Tijane Trako Poljak, Borisa Kozjaka, Snježane Vasiljević i Željke Kulenović. Tu su i esejistička izdanja autora Emila Heršaka i Maje Adžije te Borisa Perića i Tomislava Pletenca što svakako smatramo organiziranim promicanjem hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta.

Jedan od naših najvećih uspjeha svakako je objavljivanje romana Slobodana Šnajdera Doba mjedi, višestruko nagrađivanog djela, a nedavno je objavljen i roman Ervehe francusko-makedonskog autora Luana Starove.

TIM press već dugi niz godina sudjeluje u promidžbenim akcijama, sajmovima i festivalima kojima se potiče prodaja i razmjena knjiga te čitanje.

Vizija

Nove ICT tehnologije u posljednjih nekoliko godina značajno utječu na sve ostale industrije pa tako i na kulturno/kreativne industrije uključujući nakladničke i knjižarske djelatnosti. Mijenjaju se obrasci učenja, rada i stvaranja te sukladno tome poslovni modeli i načini komuniciranja.

To su glavni izazovi na koje nakladnici danas moraju imati pravi odgovor jer o tome ovisi ne samo budućnost kulturno/kreativnih industrija nego i profiliranje naših korisnika/čitatelja.

Imajući sve to na umu, kao i potrebu za novim oblicima poticanja čitanja te dostupnosti knjiga što većem broju naših građana, bez obzira na to žive li u razvijenim ili ruralnim sredinama, cilj nam je u sljedećih godinu dana pokrenuti novi projekt za razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga, razvoj novih softvera i tehnologija te ostvariti promidžbeni program kojim se povećava prisutnost knjige u medijima. Ideja je stvoriti potpuno novu platformu za čitanje knjiga koja bi funkcionirala kao Knjižni portal Razgledaj/posudi/kupi. Novo sučelje bilo bi spoj e-knjižare i e-knjižnice te bi nudilo posjetiteljima nekoliko zanimljivosti i noviteta, počevši od besplatne registracije i prelistavanja uzoraka svih knjiga koje smo objavili, naručivanja, kupnje i dostave knjiga tiskanih u našem izdanju, kupnje e-knjiga naših odabranih naslova prilagođenih svim sučeljima te mogućnost posudbe naših e-knjiga po principu plaćanja članarine.

Riječ je prije svega o platformi vezanoj za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike. Naš bi kratkoročni cilj bio približiti izdanja TIM pressa mlađim čitateljima i potaknuti čitanje među mlađom populacijom. S obzirom na to da su mnoga naša izdanja i preporučena literatura na fakultetima (knjige Zygmunta Baumana, Claudea Levi-Straussa, Paula Veynea, Tzvetana Todorova, Jacquesa Le Goffa, Normana Cohna, Antoinea Compagnona samo su neke od njih), sistem posudbe e-knjiga bio bi idealan za studente. Dugoročni cilj ovog projekta bilo bi proširenje čitalačke baze, pobuđivanje zainteresiranosti za knjigu i književna događanja među hrvatskom publikom i objavljivanje novih naslova svjetske publicistike koji bi bili pristupačniji hrvatskom čitateljstvu.

U planu je i mogućnost uvođenja usluge prodaje i posudbe knjiga drugih hrvatskih izdavača. Jednako važan dio aktivnosti u implementiranju programa Knjižnog portala Razgledaj/posudi/kupi odnosi se na promociju odnosno popularizaciju djela domaćih autora u inozemstvu. S tim ciljem dio komunikacije oko sadržaja koji je dostupan odnosi se na predstavljanja autora/knjiga kroz dvojezične napise (hrvatski i engleski jezik) kao i blogove. Knjižni portal Razgledaj/posudi/kupi predstavlja jedinstvenu i inovativnu inicijativu budući da je sam razvoj koncepta e-knjige u Hrvatskoj još u samim začecima, a platforma koju bismo plasirali po prvi put bi objedinjavala mogućnost kupnje i posudbe knjige na mrežnim stranicama izdavača.

Predviđeni učinci

Ovakva primjena novih tehnologija, partnerstva i umrežavanja velikog broja naslova u konačnici bi knjigu približila svima onima koji bi novu platformu mogli kombinirati s posudbom i kupnjom e-knjiga te kupnjom knjiga u njihovom tiskanom formatu. Projekt Knjižnog portala Razgledaj/posudi/kupi odraz je interesa za kulturni razvitak kao i posebnog interesa prema područjima kulture, obrazovanja i znanosti. Istovremeno ovakav oblik digitalizacije približio bi hrvatsko izdavaštvo europskoj i međunarodnoj kulturnoj mreži i projektima promičući interkulturni dijalog, odnosno smještajući hrvatsku kulturu u europski kontekst.

Za elektroničkom knjigom posegnut će svi oni željni kvalitetne literature, a digitalni materijali, jednostavni za upotrebu, objedinjuju sve ključne komponente – funkcionalnost, sigurnost, stabilnost, brzinu i stručnost. Komplementarnost tiskane i elektroničke forme knjige ostaje neupitna, kao i činjenica da je kvaliteta samog sadržaja knjige uvijek na prvome mjestu. Budućnost knjige ne bi trebala ovisiti o formi, već o njezinom plasmanu i vječnom cilju njezina postojanja.

Terminski plan realizacije programa

Projekt bi trebao započeti 15. srpnja 2017.

Prva faza (izrada sučelja i pripremne radnje) - do 15. studenog 2017.

Pregovori i otkup autorskih prava za objavljene i nove naslove - paralelno odnosno do 15. studenoga 2017.

Prilagodba prijeloma za e-izdanja - od 15. rujna do 31. prosinca 2017.

S obzirom na opseg projekta namjera nam je novi portal potpuno osposobiti do sredine 2018. godine. Nakon postavljanja sučelja, započeli bi pregovore s ostalim malim i srednjim izdavačima o mogućnostima postavljanja njihovih izdanja u zajedničku ponudu. Pregovori bi uključivali i javne prezentacije rada sučelja kao i prezentiranje prvih rezultata.

Projekcija financiranja ovog projekta uključuje dijelom bespovratna sredstva Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva za 2017., dijelom vlastita sredstva te dio prihoda ostvarenih u prvim mjesecima funkcioniranja Portala.