Press

 

STRATEŠKI PLAN RADA I RAZVOJA 2020–2023.

O nama

TIM press d.o.o. za izdavaštvo i marketing iz Zagreba ima više od dvadeset godina iskustva u izdavaštvu (izdavanje knjiga i časopisa), marketingu i poslovnom savjetovanju. Društvo je osnovano 1994. godine no intenzivnije razdoblje rada na izdavačkim projektima započinje u drugoj polovici 2003. godine. Od tada je TIM press objavio nekoliko stotina naslova iz različitih područja, od publicističko-esejističkih, znanstvenih do značajnih književnih djela. Publicistički naslovi uglavnom se odnose na područje političke povijesti, politologije, sociologije, antropologije i filozofije (najpoznatiji autori su Zygmunt Bauman, Tzvetan Todorov, Hannah Arendt, Umberto Eco, Jan-Werner Müller, Jean-Claude Monod, Pierre-André Taguieff, André Comte-Sponville, Rob Riemen, Paul Veyne, Frédéric Lenoir, itd.).

Osim što prevodimo i objavljujemo djela velikog broja relevantnih i aktualnih europskih i svjetskih intelektualaca, potičemo i objavljivanje djela domaće publicistike i djela nastalih nakon istraživanja na području humanističkih znanosti. Spominjemo studije Dragana Bagića, Tijane Trako Poljak, Borisa Kozjaka, Snježane Vasiljević i Željke Kulenović. Tu su i esejistička izdanja autora Emila Heršaka i Maje Adžije te Borisa Perića i Tomislava Pletenca što svakako smatramo organiziranim promicanjem hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta.

Jedan od naših istaknutijih naslova je Plemstvo duha – zaboravljeni ideal Roba Riemena u već trećem izdanju, a također se ponosimo i prvim hrvatskim stihovanim prijevodom drame Peer Gynt Henrika Ibsena, kao i romanom Azbuka za neposlušne Venka Andonovskog te nizom popularno-znanstvenih studija Carla Rovellija (Stvarnost nije kakvom se čini, A što ako vrijeme ne postoji? i Anaksimandrova revolucija – ili kako je rođena znanstvena misao). Tu su i filozofske studije poput Umrijeti za ideje – filozofija kao opasan poziv Costice Bradatana, zbirka antropoloških eseja Drugi Ryszarda Kapuścińskog te brojni drugi radovi i djela u širokom spektru društveno-humanističkih i znanstvenih područja.
 

TIM press već dugi niz godina sudjeluje u promidžbenim akcijama, sajmovima i festivalima kojima se potiče prodaja i razmjena knjiga te čitanje.
 

Vizija

Globalna pandemija oslabila je hrvatsko i svjetsko gospodarstvo i negativno se odrazila na sve industrije, pa tako i na izdavačku. Trudimo se iznaći inovativne načine kako poslovanje prilagoditi novim uvjetima i vratiti ga na razinu na kojoj je bilo prije pandemije, prilagoditi ga okolnostima i nastaviti daljnja unapređenja. U bliskoj budućnosti prepoznajemo dva ključna faktora za uspješan rad: neizvjestan daljnji razvoj pandemije, prilikom čega se svijet okreće virtualnoj domeni, što zahtijeva maksimizaciju poslovanja na našoj digitalnoj platformi i društvenim mrežama. Drugo, najavljenu zamjenu valute iz hrvatske kune u euro 2023. godine planiramo provesti i u vlastitom poslovanju, stoga pravovremeno uvođenje dvostrukog cjenika smatramo prijeko potrebnim uvodom u konačnu zamjenu u skorašnjoj budućnosti.

U ovo vrijeme suradnici i kupci se iz sigurnosnih razloga sve više okreću virtualnom životu, što je u skladu s našim iskustvom u proteklom razdoblju, gdje primjećujemo kako je nesmanjena potražnja čitatelja usredotočena na digitalan pristup sadržajima, što je vidljivo u pokazateljima prodaje, ali i naše virtualne Čitaonice koja uživa visoku posjećenost. Međutim, same mrežne stranice postavljene su 2019. godine te prema današnjim standardima već uvelike zastarjele u svojim mogućnostima korisničkog sučelja i obostrane komunikacije s korisnicima, što ugrožava poslovanje tvrtke u novonastalim okolnostima pandemije u kojima se cjelokupni proizvodni i prodajni procesi masovno premještaju na digitalne platforme.

Već dugi niz godina sudjelujemo u promidžbenim akcijama, sajmovima i festivalima diljem Hrvatske kojima se potiču prodaja i razmjena knjiga te kultura čitanja. Mrežnu prodaju i distribuciju knjiga redovito popraćujemo promidžbenim programima kojima se povećava prisutnost knjige i književnosti u medijima, osobito interaktivnim novim medijima i društvenim mrežama. Provedbom ciljeva ovog projekta dali bismo priliku novim tehnologijama, korištenjem kojih može doći ne samo do povećanja vrijednosti našeg proizvoda, već i utvrđivanja statusa TIM pressa u spektru hrvatskih izdavača koji proizvode literaturu visoke kvalitete, što će pridonijeti ukupnoj kvaliteti hrvatske nakladničke proizvodnje. Otkad je započela pandemija koja je izmijenila modele poslovanja svih gospodarskih sektora, pa tako i onaj izdavački, TIM press je uspješno nastavio svoj rad preselivši skoro cjelokupno poslovanje na digitalne platforme. Ista pandemija prouzrokovala je odgode i otkazivanja nakladničkih sajmova i festivala koji su TIM pressu, kao većinski veleprodajnom izdavaču s klijentima najčešće knjižarama i knjižnicama, uvelike smanjili mogućnost neposrednog kontakta s čitateljima kao konačnim klijentom čije interese i želje želimo pratiti. Iako „mali“, pojedinačni klijenti imaju mogućnost naručivati naše proizvode direktno preko našeg web-shopa, taj su mehanizam i platforma mrežnih stranica koja ga nosi nažalost zastarjeli i nedorasli pratiti povećan opseg poslova na digitalnoj domeni, kao i naše ambicije. Budući da među dugoročnim ciljevima želimo znatno proširiti i demografiju čitateljstva, digitalnim oglašavanjem i komunikacijom putem društvenih medija potaknulo bi se ljude na čitanje knjiga, ali i na razmjenu informacija o novitetima čemu bi uvođenje newslettera izrazito pomoglo. Također želimo na svoj web-shop, kao i na stranice društvenih mreža, privući što više čitatelja/pratitelja/korisnika, posebno onih mlađe dobne skupine, dati malen doprinos vraćanju kulture čitanja u Hrvatsku, ali i biti ukorak s trendovima, usmjeravajući se na digitalne oblike poslovanja i promocije, neophodne u nadolazećim neizvjesnim pandemijskim okolnostima. Naše su ambicije nastaviti obogaćivati hrvatske knjižnice, knjižare i samo čitateljstvo kvalitetnim djelima iz područja društveno-humanističkih i popularno-znanstvenih sfera, pogodnima i za stručnije oko, i za laičke entuzijaste.

Budući da je položaj tvrtki koje se bave izdavaštvom nepovoljan u trenutačnim pandemijskim okolnostima, smatramo da bi financiranje jednoga ovakvog projekta malom izdavaču dalo prijeko potrebnu pomoć kako bi ostao konkurentan na tržištu i nastavio svoju misiju. Mislimo da naš primjer malog, ali stabilnog izdavača koji ima respektabilne naslove/autore te uspijeva odoljeti dosadašnjim izazovima i rizicima može biti primjer i drugim izdavačima. Posebno smo usmjereni na konkretne aktivnosti održavanja visoke razine kvalitete, profesionalizma i stručnosti u realizaciji naših brojnih projekata i aktivnosti. Naime, TIM press do sada nikada nije ulazio u prerizične projekte. Odlučili smo se na postepen, stabilan i dugoročno održiv razvoj. Tako i ovim programom/projektom nastavljamo učvršćivati trend postupnog i stabilnog razvitka, a koji je u svom sadržaju potreban u novome digitalnom društvu i bez neizvjesnih okolnosti globalne pandemije koronavirusa.

 

Predviđeni učinci

Osim na društvenim mrežama gdje smo prisutni, a što također treba intenzivirati, svojim aktivnim i potencijalnim klijentima želimo pristupiti i redovitim vijestima putem e-pošte (newsletter), u skladu s europskim GDPR standardima obrade osobnih podataka. Ograničenja održavanja zbivanja u fizičkom obliku i njihovu selidbu na virtualne domene želimo pratiti otvaranjem streaming servisa na našoj mrežnoj platformi. Prodaji i posudbi (Čitaonica) putem mrežnih stranica potrebno je unapređenje na programerskoj razini (trenutačni kôd je danas već daleko zastario) te posebno u korisničkom iskustvu stranice – jednostavan, vizualno privlačan i jasan pristup starim i novouvedenim mogućnostima. Komunikaciju i suradnju s knjižarama, knjižnicama i drugim suradnicima želimo voditi putem naših stranica, što će olakšati poslovanje obiju strana.

Osim navedene prilagodbe naše mrežne stranice novim pandemijskim uvjetima, druga velika strateška stavka projekta vezana je upravo uz plaćanje – a to je planirana zamjena valute hrvatske kune u euro u 2023. godini, koju želimo dočekati spremni, dvostrukim cjenikom svih naših prošlih i budućih izdanja.

Glavni pokretač prijave ovog projekta jesu nove izvanredne okolnosti pandemije, koje su zahvatile globalno gospodarstvo i sva njegova područja, pa tako i knjižarsku industriju, a koja će se nastaviti u budućnosti, u neodređenom roku. Masovna selidba poslovanja gospodarskih djelatnika na virtualne sfere pretpostavlja i zahtijeva adekvatna rješenja koja mogu pratiti, pa i unapređivati to poslovanje i učinkovitu djelatnost. U kontekstu toga „novog normalnog“, digitalnog gospodarstva, TIM press je suočen s izazovima zastarjeloga sustava mrežnih stranica, koji ne zadovoljavaju potrebe virtualnog poslovanja i virtualnu potražnju naših suradnika i klijenata. Stoga sve navedene stavke, koraci i ciljevi projekta potaknuti ovim okolnostima, jesu:

  • Osiguravanje osnovnih tehničkih preduvjeta za siguran normalan nastavak rada pod povećanim opsegom poslovanja digitalnim putem u izvanrednim okolnostima globalne epidemije, koja je pogodila sve gospodarske sektore i koja će se nastaviti još neodređeno vrijeme. Konkretno, osuvremenjivanjem virtualnog postojanja TIM pressa na vlastitoj mrežnoj domeni, izradom novoga korisničkog sučelja, unapređenjem postojećih i uvođenjem novih mogućnosti.

  • Unapređenje poslovanja kroz poboljšanje vizualnog identiteta i intenziviranje prisutnosti TIM pressa u javnom prostoru, kao i kroz tehničke mogućnosti samog poslovanja (procesa prodaje i same komunikacije sa suradnicima i klijentima).

  • Priprema tvrtke i spreman doček novog razdoblja hrvatskog gospodarstva – skorašnji prijelaz na valutu euro, koji će trajno zahvatiti sva područja hrvatskog društva.

  • Dugoročna održivost tvrtke u digitalnom društvu i nastavak sudjelovanja u obogaćivanju hrvatskog čitateljstva kvalitetnim književnim i znanstvenim djelima.

     

Terminski plan realizacije programa

Pod pretpostavkom odobrenja projekta i njegova početka u studenom 2021, navodimo sljedeću vremensku crtu provedbe projekta kroz 2021. i 2022. godinu:

~ 2 mj. (studeni–prosinac): inicijalni izvid i analiza trenutačnog stanja mrežnih stranica (opseg sadržaja koji se mora prepisati na novu stranicu, mogućnosti stranice koje se također mogu prepisati, planiranje i dizajn novih stranica)

~ 2 mj. (siječanj–veljača): proces razvoja stranice (programiranje koda, grafički dizajn); proces snimanja promotivnog videa

~ 4 mj. (ožujak–lipanj): implementacija i pokretanje novog sustava; implementacija postojećeg sustava Čitaonice u novi web-shop, čija se potpuna aktivacija predviđa u rujnu; poslijeprodukcijska obrada i priprema videa

~ 4 mj. (srpanj–listopad): kompletna implementacija novih sustava na razinu uhodanog procesa poslovanja, intenzivan rad na promidžbenim metodama, završetak unosa dvostrukog cjenika i pripreme za potpuni prijelaz 2023. godine

Predloženi bi projekt u svakom smislu predstavljao unapređenje našeg rada, odnosno modela poslovanja koji uključuje promidžbu, modernizaciju provedbe kupoprodaje i komunikacije s klijentima i suradnicima, dakle opsežnu i prijeko potrebnu prilagodbu epidemiološkim uvjetima poslovanja koji će se nastaviti još neodređeno vrijeme u budućnosti.