Umro Josip Kregar

Umro Josip Kregar

Redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i bivši saborski zastupnik Josip Kregar preminuo je danas ujutro u Zagrebu u svom domu u 67. godini života.

Josip Kregar rođen je 1. siječnja 1953. godine u Ogulinu, diplomirao je 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je i doktorirao te predavao sociologiju i sociologiju prava. Bio je predstojnik Katedre za sociologiju od 1999. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te člana Rektorskog kolegija.

Autor je i suautor preko stotinu objavljenih znanstvenih radova i knjiga te nekoliko knjiga političkih eseja, većeg broja zakona te Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006), kao i strategije reforme javne uprave (2002).

TIM press je u siječnju ove godine objavio njegovu knjigu Bleferi i šahisti. Politički eseji, izbor kolumni o aktualnim političkim zbivanjima u Hrvatskoj.