Predstavljena knjiga „Nova lica fašizma“

Predstavljena knjiga „Nova lica fašizma“

U utorak, 19. veljače u prepunoj dvorani Kulturnog društva Miroslav Šalom Freiberger predstavili smo knjigu Nova lica fašizma autora Enza Traversa, talijanskog povjesničara koji se bavi pitanjima holokausta i totalitarizma. 

Traverso u knjizi objašnjava fašizam putem istančane komparativne analize fašizma dvadesetog, odnosno njegovih novih lica na početku dvadeset prvog stoljeća. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Tihomir Cipek, prof. dr. sc. Rade Kalanj, prof. dr. sc. Dragan Lalović, dr. sc. Višeslav Raos te urednica Dijana Bahtijari, najviše se fokusirajući na Traversov pokušaj definiranja fašizma u 21. stoljeću te na novi pojam „post-fašizma“ koji autor uvodi. U svijetu razočaranom neuspjehom utopija, koji se hrani lažnim obećanjima o povratku mitskoj prošlosti, Traverso nudi bitno oruđe za prevladavanje ove opasne uporabe povijesti.