Luan Starova o stvaranju na dva jezika, o pisanju kao prokletom radu i magiji literature

Luan Starova o stvaranju na dva jezika, o pisanju kao prokletom radu i magiji literature

U Večernjem listu objavljen je intervju koji je Branimiru Pofuku dao Luan Starova, autor romana Ervehe, Generalova ljubav, Vrijeme koza; Povratak koza i najnovijeg TIM pressova izdanja, romana Granica. O graničnom je iskustvu svojih dvaju jezika, albanskog i makedonskog, ključnom za središnje teme svih njegovih romana, autor kazao:

To što nastojim pisati na oba jezika za neke je prava hereza. Neki su moji prijatelji rekli da se, kad pišem na ta dva jezika, nalazim između dvije vatre od kojih bih mogao izgorjeti. A ja kažem da se na obje te vatre pokušavam grijati. Trudim se u životu da realiteti drugih jezika postanu i moji. Svi jezici, na kraju krajeva, u nekoj daljini dopiru jedni do drugih. Metafore su bliske i sve ljudsko nam je blisko i zajedničko. Nema tu dioba. Sam proces pisanja je prokleti rad, a kad prihvatite da pišete na jeziku drugog, vi prihvaćate i jednu drugu realnost da postane vaša. Ja to radim. To je magija literature, ono što me je potaknulo da se ja u svojim pedesetim godinama orijentiram na pisanje.

Cijeli intervju možete pročitati ovdje