Humanost nema granica: Luan Starova za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Petrinja

Humanost nema granica: Luan Starova za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Petrinja

Naš autor Luan Starova, koji živi i radi u Skoplju u Sjevernoj Makedoniji, zamolio nas je da u njegovo ime na račun Gradske knjižnice i čitaonice u Petrinji uplatimo cijeli iznos njegova autorskog honorara za knjige koje je objavio TIM press.

Uz novčanu donaciju, 12. srpnja 2021. direktor TIM pressa Hašim Bahtijari je ravnatelju petrinjske knjižnice Anti Mrganu uručio primjerke Starovinih romana Ervehe. Knjiga o jednoj majci; Generalova ljubav i Vrijeme koza – Povratak koza.