Robert Jay Lifton

Robert Jay Lifton (rođen 1926. godine) američki je psihijatar i autor brojnih radova i knjiga. Stekao je svjetsku slavu svojim istraživanjima psiholoških uzroka i posljedica rata, a posebnu pažnju pridao je istraživanju holokausta. Dobitnik je brojnih međunarodnih znanstvenih nagrada, a među knjigama najutjecajnije su Death in Life: Survivors of Hiroshima (1968.), Home from the War: Vietnam Veterans — Neither Victims nor Executioners (1973.) te Liječnici nacisti. Medicinsko ubijanje i psihologija genocida (1986.), koje se bave psihičkim prilagodbama kroz koje ljudi prolaze u ekstremnim ratnim uvjetima.


Izvor slike: Wikipedia/Mark Bunker