Carl Müller Frøland

Carl Müller Frøland (1982.) magistrirao je povijest ideja na Sveučilištu u Oslu. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji o nacizmu kao religioznom i / ili naturalističkom pogledu na život. Idejni svemir nacizma njegova je prva knjiga.


Izvor slike: morgenbladet.no