Novi naslov u prodaji –  „Život iza sebe. Svrhe književnosti“

Novi naslov u prodaji – „Život iza sebe. Svrhe književnosti“

Iz tiska je upravo izišla knjiga našeg autora Antoinea Compagnona Život iza sebe. Svrhe književnosti, u sjajnom prijevodu Marka Marasa.

U svojemu posljednjem predavanju na Collège de Franceu, Antoine Compagnon prepustio se konačnom razmišljanju o književnosti, umjetnosti i glazbi kroz riječi svršetak, kraj, svrha. Književnost je neraskidivo povezana sa smrću, žalošću i melankolijom, no koje su „svrhe književnosti“? Podrazumijeva li to da književnik mora prekinuti svoju kreativnu aktivnost ili je riječ o stvaralačkom sumraku? Je li umjetnik kreativniji u mladosti ili u zrelosti? Je li starost pad ili apoteoza? Autor iznosi promišljanja naše civilizacije o starosti od antike do današnjih vremena i nudi nove životne lekcije koje nastavljaju meditaciju o kraju, ishodu, dobi, stanju senilnog, ali i uzvišenog, o ultima verba, labuđem pjevu, drugoj prilici, vječnom pjesniku... Maurice Blanchot, citirajući Huga von Hofmannsthala koji prenosi riječi Dželaludina Rumija, piše: „Tko poznaje moć kruga, više se ne boji smrti.“ U tom duhu, ova je knjiga više od niza predavanja, ona je lutajuća odiseja.

Više o knjizi saznajte ovdje