Novi naslov u prodaji – „Klasna matrica“

Novi naslov u prodaji – „Klasna matrica“

Upravo smo objavili knjigu Klasna matrica. Socijalna teorija nakon kulturnog obrata američkog sveučilišnog profesora, sociologa Viveka Chibbera, u prijevodu Mateja Čoliga, koju od danas možete pronaći na našem webshopu, a uskoro i na policama knjižara i knjižnica.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza, analizu klasnih i drugih osnovnih struktura kapitalizma na margine su stavili teoretičari koji su tvrdili da se i društveni i ekonomski život mogu svesti na kulturu. Danas su rasprave o kapitalizmu ponovno aktualne, budući da su velike nejednakosti u bogatstvu i moći natjerale stručnjake da se ponovno okrenu istraživanju materijalizma. No bilo bi pogrešno pretvarati se da se kulturni obrat nije dogodio. Vivek Chibber nudi spoj materijalizma i kulturne teorije te pokazuje da je glavne argumente kulturnog obrata moguće smjestiti unutar robusnoga materijalističkog okvira. Možemo se složiti da stvaranje značenja igra važnu ulogu u društvenom djelovanju, dok još uvijek prepoznajemo temeljnu moć klasne strukture i formiranja klase. Autor opravdava klasični materijalizam pokazujući da on zapravo objašnjava fenomene koje su teoretičari kulture smatrali neobjašnjivima, no pokazuje i to da na aspekte klase doista utječu kulturni čimbenici.

Klasna matrica ne nastoji istisnuti kulturu iz analize modernog kapitalizma. Umjesto toga, Chibber ovom izuzetno razumljivo pisanom knjigom odaje priznanje kulturi, oživljava materijalistička objašnjenja klase, pritom prihvaćajući najbolje od suparničke kulturne teorije.

Više o knjizi pročitajte ovdje.