Demokracija je još uvijek bolesna

Demokracija je još uvijek bolesna

U magazinu Obzor Večernjeg lista objavljen je esej Costice Bradatana, autora knjige Umrijeti za ideje, koji je prevela urednica TIM pressa Dijana Bahtijari. Bradatan se osvrnuo na svoje djelo i ideje zastupljene u njemu, u kontekstu suvremenih društvenih okolnosti:

Povijest – jedini pravi vodič kad je riječ o ovoj temi – svjedoči o tom da je demokracija rijetka i prolazna. Tajanstveno zaiskri u nekom sretnom kutku svijeta, a zatim iščezne, gotovo jednako tajanstveno. Pravu demokraciju teško je postići, a ona jednom postignuta je krhka. U širem kontekstu ljudskih događaja ona je iznimka, ne pravilo.

Cijeli tekst možete pronaći ovdje.