U knjizi Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu, njezin autor, prof. dr. sc. Anđelko Milardović, hrvatski politolog, sociolog i profesor političkih znanosti, strastveno se i istodobno participativno-analitički nastoji uključiti u raspravu o temeljnim pitanjima hrvatske politologijske misli. Kao i u nekim od prethodnih autorovih djela u kojima se bavi različitim političkim i politološkim fenomenima (euroskepticizam, globalizacija, postdemokracija) i ovdje se može primijetiti neobična sinteza akribijski izvedene teorijske analize i strastvenoga zauzimanja pozicije kritičara ideologije prema modelu Mannheimove sociologije znanja.

Polazeći od postavke da „što vrijedi za politiku, mora jednako vrijediti i za znanstveno bavljenje njome“, Milardović nastoji dokazati da se povijest jedne novije discipline unutar društvenih znanosti u Hrvatskoj nužno mora dekonstruirati.

 

Knjiga Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu donosi povijesni prikaz razvoja političke misli u Hrvatskoj. Međutim nije riječ samo o klasičnom povijesnom prikazu već i o sustavnoj analizi razvoja političke misli i šireg konteksta koji je na taj razvoj utjecao. Autor daje prikaz povijesti hrvatske politologije te jasan i sistematičan pregled dominantnih teorijskih pristupa i metodoloških postavki u europskoj i američkoj politologiji XX. i početka XXI. stoljeća te ovim djelom dodatno unapređuje znanstveno-stručne rasprave o politologiji općenito.
Marita Brčić Kuljiš

* * *

Ova knjiga o povijesnome nastanku i artikulaciji politologije u europskom kontekstu nudi brojne relevantne referencije te s obzirom na dosadašnju znanstvenoteorijsku i u širem smislu politologijsku kompetentnost autora, koji se potvrdio brojnim istraživačkim knjigama o neokonzervativizmu, globalizaciji, migracijskim politikama, suvremenim političkim ideologijama i drugim fundamentalnim problemima politologije i sociologije, pridonosi proširenju znanja o specifičnim okolnostima nastanka i razvoja modernoga znanstvenog pristupa politici, političkome mišljenju i sferi političkoga djelovanja u Hrvatskoj danas.
Žarko Paić


  • ISBN: 978-953-8075-73-5
  • Dimenzije: 128x190 mm
  • Broj stranica: 108
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2020.