Zakon o zaštiti na radu s komentarima i tumačenjima (2014.)

Zakon o zaštiti na radu s komentarima i tumačenjima (2014.)

Prelistaj uzorak
Kupi tiskano izdanje / 39,82 EUR

Objavljen je novi Zakon o zaštiti na radu s komentarima i tumačenjima. Autori knjige su prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević (komentari i tumačenja Zakona i pravilnika) te prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur (predgovor). Uz cjelovit tekst Zakona o zaštiti na radu (objavljen je 11. lipnja i stupio je na snagu 19. lipnja 2014. godine) u knjizi objavljujemo komentare i tumačenja svih članaka, kao i cijeli niz zakonskih i popratnih podzakonskih akata kojima se olakšava praćenje i primjena ovog važnog zakona. Naglašavamo da knjiga sadrži usporedbe europskih i hrvatskih pravnih rješenja; pregled međunarodnih ugovora u vezi sa zaštitom na radu i kulturom rada; procjenu učinaka propisa i kvalitete normiranja; glavne značajke Zakona o zaštiti na radu (sustav zaštite, pojašnjenje pojmova, primjena Zakona, obveze poslodavaca u vezi sa zaštitom na radu, opća načela prevencije i pravila, obveze i prava radnika, povjerenik radnika za zaštitu na radu, inspekcijski nadzor...).

Nadalje, u knjizi su objavljeni i cjeloviti tekstovi pravilnika u vezi sa zaštitom na radu kao podzakonskih provedbenih akata (Pravilnik o izradi procjene rizika, Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu i Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu), komentari i tumačenja podzakonskih propisa, te izvadci iz:

 • Ustava Republike Hrvatske;
 • Zakona o inspektoratu rada;
 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 • Zakona o obveznom zdravstvenom siguranju;
 • Zakona o mirovinskom osiguranju;
 • Zakona o obveznim odnosima;
 • Kaznenog zakona;
 • Direktive Vijeća EEZ o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu,
 • te popis uredbi i direktiva EU-a u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

 

Knjiga je namijenjena poslodavcima i radnicima, osobama specijaliziranima i odgovornima za zaštitu i sigurnost na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima kao i tvrtkama koje se profesionalno bave zaštitom na radu te izradom procjena opasnosti.


 • ISBN: 978-953-7177-92-8
 • Godina izdanja: 2014.
 • Broj stranica: 424
 • Uvez: tvrdi
 • Dimenzije: 165x235 mm