Predstavnik radnika u organu poslodavca

Predstavnik radnika u organu poslodavca

  • Načini sudjelovanja radnika u odlučivanju u Republici Hrvatskoj
  • Viktor Gotovac
Prelistaj uzorak
Kupi tiskano izdanje / 13,00 EUR
Kupi e-izdanje / 10,00 EUR
Posudi e-izdanje / 7,00 EUR

Viktor Gotovac u svojoj knjizi Predstavnik radnika u organu poslodavca. Načini sudjelovanja radnika u odlučivanju u Republici Hrvatskoj analizira brojne izazove s kojima se suočava institut sudjelovanja radnika u odlučivanju te ga stavlja u jedan širi kontekst političkog sudjelovanja i ostvarenja temeljnih ljudskih prava. U pet poglavlja autor detaljno definira pojam sudjelovanja radnika u odlučivanju, njegove oblike, donosi općenit prikaz instituta predstavljanja radnika u organu poslodavca te naposljetku stavlja taj institut u kontekst Republike Hrvatske.

* * *

Predstavljanje i sudjelovanje radnika u odlučivanju odraz je pristupa da radnici i poslodavci nisu nužno interesno suprotstavljene strane, već da su u brojnim pitanjima njihovi interesi isti. Osim što radnicima daje pravo na cjelovito informiranje o poslovanju njihovog poslodavca, taj im institut omogućuje i snažan utjecaj kako na odluke poslodavca, tako i na brojne druge poslovne odluke. Razumijevajući važnost radnog odnosa za kvalitetu života radnika i članova njegove obitelji, autor radničko sudjelovanje stavlja u širi kontekst političke participacije i ostvarenja temeljnih ljudskih prava te analizira brojne izazove s kojima je taj oblik radničke participacije suočen, napose u Hrvatskoj.

 prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Sadržajnom strukturom, metodološkim pristupom i jasnoćom izraza, knjiga Predstavnik radnika u organu poslodavca odgovara na brojna pitanja inkluzivnosti, društvene emancipacije i demokratskih procesa u radnom i poslovnom okruženju. Obuhvatom i funkcijom knjiga predstavlja izravan znanstveni doprinos hrvatskoj radnopravnoj znanosti, dodatno potvrđuje status profesora Gotovca kao vodećeg eksperta inter alia u poznavanju, razumijevanju i interpretaciji kolektivnoga radnog prava i radničke participacije, te postaje nužno štivo namijenjeno radnopravnim stručnjacima, praktičarima, poslovnim krugovima i znanstvenoj zajednici.

prof. dr. sc. Mario Vinković

* * *

Zastanite i razmislite: koliko je neki političar, vaš izabrani zastupnik, župan, gradonačelnik ili načelnik zaista utjecao na vaš život? Istina, odluke koje su oni donosili i provodili svakako utječu na kvalitetu života pojedinca, politika je važan smjerokaz u našim životima, no mnogo je izravnija i razvidnija veza pojedinca u radnom odnosu sa svim onim odlukama koje se donose povodom njegova profesionalnog angažmana i života, na radnom mjestu, kod poslodavca. Ono o čemu se odlučuje kod poslodavca praktično, nedvosmisleno i izravno utječe na živote zaposlenih. A uz njih, i na živote članova njihovih obitelji i kućanstava. Tako gledajući, demokraciju i sudjelovanje u odlučivanju trebamo promatrati i uvažavati i kao činitelje kvalitete života i na radnom mjestu te ih, s obzirom na locus – radno mjesto, kod poslodavca – postaviti u fokus rasprave o stvarnom sudjelovanju građana u donošenju odluka koje ih se izravno tiču.
Viktor Gotovac

* * *

Viktor Gotovac diplomirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Zaposlen je kao nastavnik na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovanje radnika u odlučivanju, kolektivno radno pravo, rješavanje radnih sporova, razvitak radnog prava, aktivnosti na tržištu rada i zdravstveno osiguranje teme su kojima se ponajviše bavio te je o njima najviše pisao. Sudjelovao je u izradi niza pravilnika i zakona, savjetovao i djelovao u gospodarstvu i javnom sektoru. Uz razvoj akademske karijere, bio je društveno angažiran i kroz nevladine udruge, a kratko se bavio i politikom. Član je uredništva nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa te autor i suautor niza znanstvenih i stručnih knjiga.


  • ISBN: 978-953-369-026-1
  • Dimenzije: 128x200 mm
  • Broj stranica: 120
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2023.