Politička ontologija Martina Heideggera

Politička ontologija Martina Heideggera


Desetljeće prije razbuktavanja debate o odnosu Heideggerove filozofske misli s njegovom političkom ideologijom, vodeći je francuski sociolog Pierre Bourdieu izdao ovu svojevrsnu preteču rasprave o „najvećoj gluposti Heideggerova života”, ali njome i analizu institucionalnih mehanizama proizvodnje filozofskog diskursa. Istraživši kompleksnost Heideggerova filozofskog diskursa pozicioniranog u sjecištu njegove akademske ontologije i političke filozofije „konzervativne revolucije”, u ono vrijeme manifestirane u obličju nacizma, Bourdieu je pokušao nijansirano pristupiti problemu Heideggerove apstrakcije i nedorečenosti.

  • Naslov izvornika: L'Ontologie politique de Martin Heidegger
  • Jezik izvornika: francuski
  • Prijevod: Rade Kalanj