Enzo Traverso u knjizi Nova lica fašizma objašnjava fašizam putem istančane komparativne analize fašizma dvadesetog, odnosno njegovih novih lica na početku dvadeset prvog stoljeća. Autor ukazuje na to kako se fašizam preobrazio u promjenjivu ideologiju koja iskorištava društvenu patnju generiranu usred ekstremnog nasilja neoliberalne globalizacije, oživljavajući populistički stil i označavajući neprijatelje.

Rođena u kolonijalnoj matrici, islamofobija je danas zapravo strukturirala europske nacionalizme. Za Enza Traversa, postfašistička prijetnja regresivna je reakcija koja se pojavljuje u svijetu razočaranom neuspjehom utopija, koji se hrani lažnim obećanjima o povratku mitskoj prošlosti. Traverso nudi bitno oruđe za prevladavanje ove opasne uporabe povijesti.

 


  • ISBN: 978-953-8075-39-1
  • Dimenzije: 120x200 mm
  • Broj stranica: 168
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2018.
  • Naslov izvornika: Les nouveaux visages du fascisme
  • Jezik izvornika: francuski
  • Prijevod: Rade Kalanj

Knjiga Nova lica fašizma donosi jasne, nove znanstvene alate koji nam omogućuju da učinkovito i potpuno raščlanimo fenomene krajnje desnice i islamskog političkog radikalizma.

prof. dr. sc. Tihomir Cipek


Traversova knjiga važna je kao povijesna analiza, kao znanstveno fundirano upozorenje i kao vrlo odgovorno razjašnjavanje, pa i nužno distingviranje nekih pojmova koji, na žalost, tvore imaginarij našega vremena.

prof. dr. sc. Rade Kalanj


Autor pronalazi i nudi pojam „post-fašizam“, koji za razliku od „neofašizma“ omogućuje analitički valjanije uočavanje kontinuiteta sa starim fašizmom, ali i diskontinuiteta spram njega.

prof. dr. sc. Dragutin Lalović


Ovom knjigom Traverso daje snažan doprinos razumijevanju suvremenih, kako on i u samom naslovu kaže, novih lica (i naličja) fašizma, tj. fašističkog svjetonazora i njegove artikulacije kroz nove desne populističke pokrete.

doc. dr. sc. Višeslav Raos