Nacionalisti i domoljubi

Nacionalisti i domoljubi


Da bismo se učinkovito suprotstavili nacionalizmu, moramo ponovno otkriti republikansko domoljublje koje cijeni nacionalnu kulturu i legitimne interese građana, ali ih i uzdiže do ideala slobodnog i civiliziranog života.

S nacionalizmom se treba boriti nepopustljivo, jer on povećava kulturnu i etničku homogenost, opravdava prezir prema onima koji ne pripadaju našoj naciji i, kao što je to već činio u prošlosti, može uništiti demokratske režime i otvoriti put totalitarizmu. Ako demokratska ljevica želi obuzdati nacionalizam, prvo mora odgovoriti na potrebu za nacionalnim identitetom, nad kojim je monopol uvijek ostavljala desno. Da bi to učinila, mora cijeniti nacionalnu kulturu i legitimne interese svakog građanina, ali i uzdignuti ih do ideala slobodnog i civiliziranog života: to je republikansko domoljublje koje spaja naciju, političku slobodu i društvenu pravdu.

  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2021.
  • Naslov izvornika: Nazionalisti e patrioti
  • Jezik izvornika: talijanski
  • Prijevod: Damir Grubiša