Manifest za društvene znanosti koji su Craig Calhoun i Michel Wieviorka napisali zajednički bavi se ulogom i svrhom društvenih znanosti, posebice sociologije. Autori će problematizirati dva pitanja: kako društvene znanosti sudjeluju u emancipaciji i razvoju društva te na koji način nam one mogu pomoći pri razumijevanju novih društvenih i mitoloških pitanja koja se odnose na promišljanja globalizacije i individualizma? Podrijetlo potrebe za ovakvim procesom proizlazi iz nekoliko činjenica: u vrijeme trijumfa neoliberalizma u našim društvima potrebno je obnoviti središnje mjesto društvenih znanosti koje je "po svojoj prirodi antisociološko" gospodarstvo marginaliziralo.

Pored saznanja sve više temeljenih na provedenim istraživanjima, a stoga i na iskustvu te pored hiperspecijalizacije i fragmentacije disciplina, bitno je, kako ističu autori, prisjetiti se bogatstva dijaloga između disciplina i ponuditi opće teorije. Kako razumjeti svijet danas, kako se pripremiti za ono što dolazi, kako bolje razumjeti prošlost i bolje se usmjeriti prema budućnosti? Suvremena društva prestaju to biti ako su lišena nekih mjerila, osjećaja smjera. S društvenim znanostima pak osiguran je velik izbor instrumenata za proizvodnju znanja dostupan svim instancama kolektiva koji su željni korisnih spoznaja.

Svrha je Manifesta za društvene znanosti dakle, polazeći od ovih razmatranja, podsjetiti na neosporan doprinos društvenih znanosti u razumijevanju društvenih fenomena i pozicije istraživača kao središnje instance u uspostavi i afirmaciji normi prema kojima se ove znanosti ravnaju. Knjiga sadrži i dodatne priloge, dva tematski povezana komentara Edgara Morina i Alaina Tourainea.


  • ISBN: 978-953-8075-22-3
  • Dimenzije: 128x200 mm
  • Broj stranica: 100
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2017.
  • Naslov izvornika: Manifeste pourt les sciences sociales
  • Jezik izvornika: francuski
  • Prijevod: Rade Kalanj