Studija Legitimnost, vlast i ideologija rezultat je autorova dugogodišnjeg bavljenja fenomenom legitimnosti političkih poredaka i institucija, s osobitim naglaskom na fenomen karizmatskog oblika legitimnosti. U prvom dijelu ove studije obrađeni su ključni pojmovi ‒ vlast, moć, ideologija i pojam legitimnosti (i mijenjanje osnove legitimnosti kroz povijest). Tematizirano je Weberovo shvaćanje legitimnosti, ali i shvaćanja niza istaknutih teoretičara koji, na neki način, simboliziraju postveberijanska shvaćanja legitimnosti. U njezinu drugom dijelu izložen je problem legitimnosti empirijskih političkih poredaka: liberalno-demokratskih, nacističkog u Njemačkoj, staljinističkih/socijalističkih poredaka i, konačno, postsocijalističkih, kao i način na koji su dobivali masovnu potporu podanika/građana. Uz navedeno, autor se osvrće i na legitimacijske probleme političkih poredaka nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije, ponajprije Hrvatske i Srbije.

Teme ovog djela relevantne su i u pogledu krize liberalne demokracije i populizma s kojim je primorana suočiti se, stoga će ono, s obzirom na aktualnost tema kojima se bavi, zainteresirati ne samo stručnjake nego i širu javnost.

* * *

Dr. sc. Robert Blažević redoviti je profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Njegova istraživačka i nastavna područja su ponaj­prije sociologija politike i javna upra­va. Na Pravnom fakultetu u Rijeci predaje kolegij Upravna znanost i niz drugih srodnih predmeta. Bio je predsjednik Savjeta i prodekan za znanstve­noistraživački rad Pravnog fakulteta u Rijeci. Utemeljio je Upravni studij Veleučilišta u Rijeci i od 1998. do 1999. bio v. d. pročelni­ka studija. Član je Instituta za javnu upra­vu u Zagrebu i redoviti član Aka­demije pravnih znanosti Hrvatske. Objavio je veliki broj knjiga, znanstvenih i stručnih radova. Njegove važnije knjige su: Politička vladavina (1988), Politički poretci i legitimitet (1995), Upravna znanost (više izdanja), Karizma. Politička vlast i karizmatske lično­sti (2006), Legi­timnost političkih poredaka (2010) i Stigma i karizma (2017). Su­autor je knjige Lokalna samouprava (2020).


  • ISBN: 978-953-8075-79-7
  • Dimenzije: 170x240 mm
  • Broj stranica: 332
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2020.

„Knjiga Legitimnost, vlast i ideologija na inovativan način povezuje teorijsku rekonstrukciju sociološke teorije legitimnosti s analizom suvremenih problema legitimnosti različitih tipova poredaka. Zato su u prvom dijelu knjige obrađeni pojmovi poput vlasti, moći i ideologije koji su ključni za analizu legitimnosti te sam pojam legitimnosti i mijenjanje osnove legitimnosti kroz povijest. Na temelju takve rekonstrukcije, u drugom je dijelu knjige izložen problem legitimnosti empirijskih političkih poredaka: liberalno-demokratskih, nacističkog poretka u Njemačkoj, staljinističkih, socijalističkih i postsocijalističkih, pri čemu se autor posebno usredotočuje na političke poretke u Hrvatskoj i Srbiji.“

prof. dr. sc. Slaven Ravlić

„Robert Blažević višestruko se u svojim znanstvenim istraživanjima bavio fenomenom legitimnosti političkih institucija i poredaka, a osobito fenomenom karizmatskog oblika legitimnosti. U hrvatskoj pravnoj i politološkoj literaturi nedostaje sustavnih rasprava o problemima legitimnosti, vlasti i ideologije, stoga je ova Blaževićeva knjiga dobrodošao doprinos rasvjetljavanju tih problema. Teme djela osobito su relevantne s obzirom na aktualne fenomene krize liberalne predstavničke demokracije i populističkih izazova s kojima je suočena. Knjiga će biti zanimljiva i široj javnosti, odnosno svima koji su zainteresirani za razumijevanje aktualnih političkih fenomena.“

prof. dr. sc. Nenad Zakošek