Prije samo nekoliko godina, zapadnoj je javnosti društveni napredak bio prividno izvjestan: svjetski trijumf demokracije i tržišne ekonomije činio se nezaustavljivim, a liberaliziranje i emancipacija, društvo znanja i pluraliziranje načina života smatrali su se pojmovima koji će određivati budućnost. No naposljetku je zbog Brexita i izbora Donalda Trumpa došlo do bolne spoznaje da se radilo o iluzijama. I doista, tek se sada vidi razmjer promjene strukture društva: stari industrijski modernizam potisnut je kasnim modernizmom koji određuju polarizacija i paradoksi – napredak i nelagoda dvije su strane iste medalje. U ovoj knjizi Andreas Reckwitz argumentirano izlaže središnje strukturne značajke suvremenosti: novo klasno društvo, obilježja postindustrijske ekonomije, konflikt između kulture i identiteta, iscrpljenost koja nastaje iz imperativa samoostvarenja i krizu liberalizma.

* * * 
Za čitatelje je svakako sretna okolnost što je Reckwitzova studija, zahvaljujući ovom izdavaču, prevedena na hrvatski jezik. I u Hrvatskoj je prošlo vrijeme u kojem su socijalne prakse na svim područjima života slijedile prešutne opće maksime djelovanja. Traže se mogućnosti suočavanja s novim napetostima između nacionalizma i univerzalizma, individualizma i kolektivizma te između metropolskih i perifernih područja. I Hrvatska se suočava s problemima regulacije tržišta te useljavanja i iseljavanja. Ako ovdje još uvijek vlada osjećaj da iluzije nisu iscrpljene, to je zato što se još nije moralo u svoj svojoj drastičnosti odustati od industrijskog društva i predodžbi o zapadnoj hegemoniji. Nacija, iznova oblikovana nasilnim raspadom nesvrstane Jugoslavije upravo onda kada je postmodernističko društvo na Zapadu dosegnulo svoj vrhunac, još se može smatrati mladom. Svježa je još i euforija zbog pridruživanja Europskoj uniji. Upravo zbog toga što se stranputice kasnog modernizma u Hrvatskoj tek nagovještavaju, Kraj iluzija se ovdje možda neće čitati samo kao manifest koji posreduje – u najboljem smislu riječi – iritantnu sliku suvremenoga zapadnog društva, nego i kao važan priručnik o onome što dolazi.
Christine Magerski


  • ISBN: 978-953-369-022-3
  • Dimenzije: 142x205 mm
  • Broj stranica: 248
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2023.
  • Naslov izvornika: Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne
  • Jezik izvornika: njemački
  • Prijevod: Nadežda Čačinovič