U izdanju TIM pressa objavljena je knjiga francuskog filozofa Alaina Renauta Kraj autoriteta.

Slabljenje utjecaja škole, porast individualizma, sve problematičnija iskustva roditeljstva – nikad modeli prema kojima odrasli obavljaju svoju odgovornu zadaću spram djece nisu bili zagonetniji. Jesu li oblici moći koji su bili na djelu u tradicionalnim društvima i temeljili se na modusu autoriteta (odgojnog, ali i političkog, pravnog, medicinskog) spojivi s logikom demokracije?

Ako se autoritetu pripisuje neka tajanstvena dimenzija koja ga čini nespornim, nije li kriza autoriteta ponajprije prisutna u društvima koja smatraju da nijedna vlast nije legitimna ako je nisu odobrili oni nad kojima se obnaša? Začuđuje da naše društvo do danas nije izvuklo sve zaključke iz temeljnog demokratskog uvjerenja i upravo takav korak predstavlja njihov najsmjeliji izazov. Što nakon kraja autoriteta? Alain Renaut značajno doprinosi raspravi o autoritetu u suvremenom svijetu, počevši od onoga na čemu se temelji koncept autoriteta do njegove veze s drugim srodnim pojmovima. Auctoritas, ovaj latinski izraz, naznačava izvor iz kojeg teče vjerodostojnost, simbolički odnos i stupanj povjerenja u čovjeka, u institucije itd. Na taj način, kako potvrđuje Renaut, onaj koji uistinu posjeduje autoritet nema potrebu silom nametati bezuvjetnu poslušnost. Dinamika demokracije stoga tek omogućuje, daljnom afirmacijom ideja slobode i jednakosti, zamišljanje i prihvaćanje samo takvih vlasti u kojima se odnosi nositelja vlasti i podvlaštenih (roditelja i djece, učitelja i učenika, liječnika i bolesnika, suca i optuženoga) temelje na relaciji u kojoj je Drugi uvijek priznat i uvažen kao alter-ego, kao bližnji i jednakopravan.

Između ponovljenih zahtjeva u vezi s jednostavnim iskazivanjem i obnavljanjem autoriteta i neograničenih potvrda najspontanijih oblika slobode, knjiga čitatelju pokušava ponuditi nov i originalan pristup: ne navode li nas naime pitanja koja danas muče obitelj, školstvo i općenito sva područja moći na ponovno promišljanje samih ishodišta vlasti i na njezino uspostavljanje na novim temeljima?

Alain Renaut, francuski filozof rođen 1948., bivši polaznik Ecole Normal Supérieure, profesor filozofije politike i etike na Sveučilištu Sorbonne, bavi se globalnim pitanjima prava i ljudskog razvoja. Objavio je dvadesetak djela iz tih područja, poput Povijesti političke filozofije u pet svezaka (Histoire de la philosophie politique, 1999.), Jednakost i diskriminacije (Egalité et discriminations, 2007.) i Humanizam raznolikosti (Un humanisme de la diversité, 2009.). Otprve heideggerovskog usmjerenja, potkraj 1970. počinje se baviti filozofijom morala i politike, a na praktičnom području pitanjima liberalnog socijalizma. U novijim se istraživanjima bavi pitanjima primijenjene filozofije politike, etičkim i političkim pitanjima raznolikosti te mogućnostima uspostavljanja pravednijih odnosa u svijetu.


  • ISBN: 978-953-8075-04-9
  • Godina izdanja: 2015.
  • Broj stranica: 240
  • Uvez: meki
  • Naslov izvornika: La fin de l’autorité
  • Jezik izvornika: francuski
  • Prijevod: Dragutin Lalović
  • Dimenzije: 128x200 mm

Renaut odlučno odbacuje nostalgičarsko zazivanje staroga dobrog autoriteta, omiljeno opće mjesto konzervativnog svjetonazora, ali ne prihvaća ni plošni optimizam “progresističkog diskursa” koji previđa dubinu krize i težinu problema skopčanih s krizom autoriteta svih vrsta vlasti (obiteljskih, odgojnih, pravnih, medicinskih). (…) Djelo je namijenjeno i široj i stručnoj javnosti, svima koji su kao građani zabrinuti zbog nedjelotvornosti i legitimacijskog deficita suvremene demokracije u sferama politike, odgoja/obrazovanja, kaznene prakse i liječenja.
prof. dr. sc. Dragutin Lalović


Knjiga glasovitog i u svjetskim razmjerima cijenjenog i prevođenog francuskog filozofa Alaina Renauta Kraj autoriteta (izvorno objavljena 2004.), zasigurno je vrijedan doprinos hrvatskoj akademskoj, intelektualnoj i kulturnoj javnosti. Autorovo djelo s dubokom i kritičkom refleksivnošću razotkriva socijalne i političke prijepore našeg vremena, koje svakodnevno doživljavamo kao situacije egzistencijalne dezorijentiranosti. Posebna vrijednost djela je uravnoteženi i argumentirani pristup koji će svakako biti poticaj intelektualnim raspravama.
doc. dr. sc. Raul Raunić