Kolektivno pregovaranje

Kolektivno pregovaranje

Rasprodano
Prelistaj uzorak

Ovaj priručnik, kojemu je cilj promicanje suradničkog pristupa kolektivnom pregovaranju, nastao je u istom takvom ozračju. U proljeće 2002. godine, Centar za solidarnost organizirao je seriju seminara o interesnom pristupu kolektivnom pregovaranju, koje su zajednički pohađali predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade. Seminari su bili namijenjeni budućim predavačima o toj temi, kako bi oni mogli dalje podučavati unutar svojih organizacija/institucija te doprinositi širenju takvog pristupa kolektivnom pregovaranju kakav ne bi bio zasnovan na suparništvu, koji bi proizvodio manji broj sukoba i sporova, unapređujući pritom industrijske odnose te socijalni dijalog kao model rješavanja otvorenih pitanja u Hrvatskoj.
Jedan od mogućih načina provođenja obuke o suradničkom pristupu kolektivnom pregovaranju jest da dva predavača, jedan predstavnik sindikata i jedan poslodavaca (ili Vlade), zajedno održe seminar članovima oba pregovaračka tima istodobno, prije samog održavanja pregovora. Time bi se promicalo jednako razumijevanje procedure kolektivnog pregovaranja od obje strane uključene u taj proces te bi ih se poticalo na ponašanje usmjereno zadovoljavanju interesa obiju strana.


  • ISBN: 953-7177-00-9
  • Broj stranica: 78
  • Godina izdanja: 2004.