Čemu Marx u oskudnom vremenu?

Čemu Marx u oskudnom vremenu?

Prelistaj uzorak
Kupi tiskano izdanje / 16,59 EUR
Kupi e-izdanje / 11,94 EUR
Posudi e-izdanje / 7,96 EUR

Zbornik Čemu Marx u oskudnom vremenu? Dvjesto godina od rođenja Karla Marxa daje pregled i uvid, na međunarodnom planu, kritičkog prosuđivanja uloge i značaja Marxovog mišljenja danas, kada na paradoksalan način postaje ponovno zanimljivo. Marxova sveobuhvatna kritika kapitalističkog načina proizvodnje, koji određuje cjelokupnu praksu života, postaje inspirativna u trenutku opće krize vladajućeg neoliberalnog ustrojstva svijeta. Prilozi u ovom zborniku donekle ocrtavaju novu „duhovnu situaciju vremena“ te ponovno potvrđuju i ukazuju na to kako itekako trebamo pjesnike i mislioce u ovom oskudnom vremenu.

 

Popis radova u zborniku: 

Branka Brujić: Granice u Marxovu poimanju povijesnosti povijesti 

Heda Festini: John Bellamy Foster o Marxovoj ekologiji 

Goran Gretić: Heideggerova kritika Marxa

Mark Losoncz: Marx – teoretičar sustava, mislilac kompleksnosti 

Gilbert Merlio: Anti-Marx: Ideja o nacionalnom socijalizmu u Njemačkoj (s francuskoga prevela Jelena Butković)

Asim Mujkić: O smislu ideje komunizma danas

Zvonko Posavec: Marxovo određenje biti čovjeka 

Duško Radosavljević: Politički pamflet: Manifest komunističke partije 170 godina poslije 

Tom Rockmore: Marksovska sloboda u teoriji i marksistička diktatura u praksi (s engleskoga preveo Srđan Dvornik)

Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: O aktualnosti praksističke filozofije Karla Marxa (s njemačkoga preveo Hrvoje Gračanin) 

Gareth Stedman Jones: Povijest i priroda: Marx, Engels i Darwin (s engleskoga preveo Srđan Dvornik) 

Heinz Sünker: Karl Marx: Analiza društva i društveno-političke perspektive (danas) (s njemačkoga preveo Hrvoje Gračanin)


  • ISBN: 978-953-8075-51-3
  • Dimenzije: 155x230 mm
  • Broj stranica: 186
  • Uvez: meki
  • Godina izdanja: 2018.

Ovdje je riječ o vrlo relevantnoj temi, koja se povodom 200. godišnjice rođenja Karla Marxa ponovno aktualizira u cijelom svijetu. U hrvatskoj javnosti postoji nekoliko zbornika na sličnu temu, ali niti jedan poput ovog nije imao ambiciju donijeti filozofijski i politički izrazito različita tumačenja Marxove misli te na taj način istaknuti njezinu aktualnost i primjenjivost u boljem razumijevanju suvremenih fenomena. 
Autori tekstova na osnovu znanstvene analize ključnih Marxovih teza jasno pokazuju raznovrsnost njegove misli te njezinu aktualnost za tumačenje suvremenih izazova pred kojima se nalazimo, od etičkih do ekonomskih.

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek


Zbornik daje pregled i uvid, na međunarodnom planu, kritičkog prosuđivanja uloge i značaja Marxovog mišljenja danas, kada na paradoksalan način postaje ponovno zanimljivo. Marxova sveobuhvatna kritika kapitalističkog načina proizvodnje, koji određuje cjelokupnu praksu života, postaje inspirativna u trenutku opće krize vladajućeg neoliberalnog ustrojstva svijeta.
Pisati i govoriti o fundamentalnoj krizi i propasti kapitalizma, o nužnosti njegove radikalne transformacije, nije stvar više-manje dogmatskih marksista, već je postalo, moglo bi se reći, sastavnim dijelom diskursa suvremenih društvenih i humanističkih znanosti.

Prof. dr. sc. Goran Gretić


Na 200. godišnjicu rođenja Karla Marxa objavljuje se veliki broj knjiga i zbornika iz područja društvenih i humanističkih znanosti posvećenih misli tog značajnog njemačkog filozofa. S obzirom na utjecaj koji je Marxova filozofija imala, takav znanstveni interes za njegove ideje sasvim je opravdan.
Nakon ekonomske krize 2008. i krize s kojom se suočavaju liberalno-demokratski poreci i kapitalistički sustav, Marxova misao ponovno se našla u fokusu suvremenih filozofskih, političkih i ekonomskih rasprava. Ovaj se zbornik bavi relevantnim temama vezanima za Marxovu političku filozofiju te ima neupitnu znanstvenu i intelektualnu važnost.

Izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović