Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman rođen je 1925. godine u Poznanju u Poljskoj i bio je jedan od najvažnijih i najutjecajnijih sociologa i filozofa današnjice. U svojim se djelima posebice bavio problemima globalizacije, modernizma, postmodernizma, konzumerizma i etike. Objavio je više od šezdeset knjiga od kojih se većina ubraja u klasična djela sociološke literature. Najpoznatije njegove knjige su Modernost i holokaust, Tekuća modernost, Postmoderna etika, Tekući život, Tekuće zloGlobalizacija: ljudske poslje­dice i Individualizirano društvo. Bauman je umro 2017. godine.


Izvor slike: Wikipedia/Forumi vydavciv Chyah