Zlatko Miliša

Dr. sc. Zlatko Miliša, red. prof. u trajnom zvanju istaknuti je hrvatski pedagog, sociolog i društveni kroničar. Rođen je u Trogiru 1958. godine. Osnovnu je školu završio u rodnom gradu, srednje obrazovanje u Splitu, a diplomirao je 1982. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru, na studiju sociologije i pedagogije. Magistrirao je u Rijeci i doktorirao u Sarajevu. Svoje zaposlenje na Sveučilištu u Zadru započeo je u zvanju asistenta, a danas je znanstveni savjetnik. Od prosinca 2012. redoviti je profesor na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a 2017. izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju.

Sudionik je brojnih domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. (Su)autor je šesnaest znanstvenih monografija u Hrvatskoj, od kojih su tri objavljene u inozemstvu. Autor je i triju publicističkih knjiga. Kao angažiran intelektualac, široj je javnosti poznat po populariziranju struke. Pisao je kolumne za razne tiskovine i internetske portale. Često gostuje na okruglim stolovima, tribinama, stručnim seminarima, u medijima, školama i civilnom sektoru. U mnogim je medijima sudjelovao u raspravama, ponajviše o aktualnim pitanjima iz školstva i znanosti, te o problemima i potrebama mladih.

Dobitnik je godišnje državne nagrade „Ivan Filipović“ s područja visokog školstva za 2009. godinu. Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 8. veljače 2021. izabran je za dopredsjednika (zaduženog za znanost) Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija i kineziologija.