Tijana Trako Poljak

Tijana Trako Poljak (1983.) docentica je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti iz sociologije stekla je 2013. godine, obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“ na temelju koje je nastala objavljena knjiga. Profesionalnim i istraživačkim interesima vezana je za područje simboličke konstrukcije identiteta, s posebnim naglaskom na nacionalne i religijske identitete, te socijalnu ekologiju, ruralnu sociologiju i mikrosociološke pristupe i kvalitativne metode. Autorica je niza znanstvenih radova, kourednica znanstvenog zbornika o suvremenom hrvatskom identitetu, izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, a aktivno sudjeluje i u znanstvenom nakladništvu, unaprjeđenju rada struke i popularizaciji znanosti. Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih je najistaknutija Fulbrightova stipendija na Sveučilištu u Kaliforniji, Los Angeles.