Snježana Vasiljević

Dr. sc. Snježana Vasiljević, M. Phil. diplomirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž. Dobitnica je nagrade Američke odvjetničke komore za najbolji rad u području spolne diskriminacije.

Radila je kao suradnica UNIFEM-a i UNDP Hrvatska te je kao pravna stručnjakinja uključena u rad mnogih nevladinih organizacija. Kao gostujuća znanstvenica specijalizirala se na London School of Economics and Political Science, Faculty of Law, University of Liverpool, Johannes Koepler Univarsität Linz and Columbia University, Law School, New York. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova. Područja njezinog stručnog interesa su antidiskriminacijsko pravo i ljudska prava u EU, europska raznolikost i nacionalni identiteti u EU. Članica je Upravnog odbora EU Agencije za temeljna prava sa sjedištem u Beču.