Sandra Laleta

Sandra Laleta rođena je 20. rujna 1964. u Zadru. Osnovnu i srednju školu završila u Rijeci. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1988 te se 1989. godine zapošljava na Pravnom fakultetu kao stručni suradnik na predmetu Radno i socijalno pravo. Stručno se usavršavala na Sveučilištu u Fribourgu u Švicarskoj i Sveučilištu u Regensburgu u Njemačkoj. 

Od 1997. godine izvršna je urednica Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Magistrirala je 2003. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci sa znanstvenim radom "Odgovornost za štetu koju prouzroči radnik na radu i u vezi s radom trećim osobama (usporedba s njemačkim, austrijskim i europskim pravom)".