Robert O. Paxton

Robert O. Paxton (rođen 1932.) američki je politolog i povjesničar specijaliziran za Višijsku Francusku, fašizam i Europu tijekom Drugoga svjetskog rata. Paxton je najpoznatiji po svojoj knjizi iz 1972. Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944, u kojoj je tvrdio da je višijska suradnja s Njemačkom bila dobrovoljni program uime Višijske vlade, a ne nametnuta njemačkim pritiskom. Obrazovao se na Washington i Lee Universityju prije nego je magistrirao na Sveučilištu Oxford kao Rhodes Scholar. Doktorat je stekao na Sveučilištu Harvard. Paxton je predavao na Kalifornijskom sveučilištu, Sveučilištu Berkeley i Sveučilištu New York u Stony Brooku prije pristupanja fakultetu Sveučilišta Columbia u New Yorku, gdje je sada profesor emeritus društvenih znanosti na Odsjeku za povijest. U travnju 2009. francuska vlada dodijelila je Paxtonu medalju reda „Legion d’Honneur“.