Robert Blažević

Dr. sc. Robert Blažević je profesor u trajnom zvanju u mirovini Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Njegova istraživačka i nastavna područja ponaj­prije su sociologija politike i javna upra­va. Bio je predsjednik Savjeta i prodekan za znanstve­noistraživački rad Pravnog fakulteta u Rijeci. Utemeljio je Upravni studij Veleučilišta u Rijeci i od 1998. do 1999. bio v. d. pročelni­ka studija. Član je Instituta za javnu upra­vu u Zagrebu i redoviti član Aka­demije pravnih znanosti Hrvatske.
Objavio je velik broj knjiga, znanstvenih i stručnih radova. Njegove važnije knjige su: Politička vladavina (1988.), Politički poretci i legitimitet (1995.), Upravna znanost (više izdanja), Karizma. Politička vlast i karizmatske lično­sti (2006.), Legi­timnost političkih poredaka (2010.), Stigma i karizma (2017.) i Legitimnost, vlast i ideologija (2020.). Su­autor je knjige Lokalna samouprava (2020.).


Izvor slike: pravri.uniri.hr