Robert Blažević

Robert Blažević rođen je 2. studenog 1955. godine u Otočcu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je u veljači 1979. godine, a na Fakultetu političkih znanosti (smjer politologija) u lipnju 1982. godine. Magistrirao (poslijediplomski studij iz upravno-političkih znanosti) je u siječnju 1985. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je u prosincu 1991. s temom „Teorije legitimiteta političkih poredaka“ na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. ožujka 1982. godine radi kao asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na kolegiju Upravna znanost (do 1991. kolegij je nosio naziv „Nauka o upravljanju“). U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 1993. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2005, a 2012. godine u zvanje redovitog profesora. Od 2017. godine ima status profesora u trajnom zvanju. U razdoblju od 1988. do 1991. godine bio je predsjednik Savjeta Fakulteta. Tijekom ak. god. 1994/95. obnašao je funkciju prodekana za znanstveno-istraživački rad. Od 2011. član je uredništva časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava. Sudjelovao je na više znanstvenih projekata. Također, sudjelovao je na većem broju znanstvenih skupova. Na Pravnom fakultetu predaje kolegije Upravna znanost i Sociologija uprave. Na Upravnom studiju (na istom Fakultetu) nositelj je tri kolegija. A na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave predaje dva kolegija: Javna uprava i Menadžment u javnom sektoru. Objavio je 12 knjiga i preko šezdeset znanstvenih i stručnih radova.


Izvor slike: pravri.uniri.hr