Peter Wagner

Peter Wagner njemački je sociolog i politički teoretičar. Trenutno je znanstveno-istraživački profesor na Katalonskom institutu za istraživanja i napredne studije Sveučilišta u Barceloni. Obrazovao se na područjima ekonomije, političke znanosti i sociologije u Hamburgu, Londonu i Berlinu te je aktivan u akademskim krugovima brojnih europskih zemalja, uključujući Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Italiju i Norvešku, kao i Sjedinjene Američke Države i Južnoafričku Republiku. Bio je profesor sociologije na Sveučilištu Warwick i Sveučilištu Trento, profesor socijalne i političke teorije na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci i gostujući profesor na Université de Paris 8, Katoličkom sveučilištu u Louvain-la-Neuveu, Sveučilištu Berkeley i drugim prestižnim sveučilištima.
Iz njegova bogatog opusa izdvajamo sljedeće naslove: A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline, A History and Theory of the Social Sciences: Not All That is Solid Melts into Air, Theorizing Modernity. Inescapability and Attainability in Social Theory i Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity. Napredak. Oživljavanje jedne ideje Wagnerova je prva knjiga objavljena na hrvatskom jeziku.

 


Izvor slike: ub.edu