Mikal Hem

Mikal Hverven Hem (rođen 20. ožujka 1973.) norveški je novinar, bloger i autor. Hem je stekao magisterij filozofije na Sveučilištu u Oslu i radio kao novinar i politički komentator za Verdens Gang i Dagbladet, specijalizirajući se za pitanje Afrike i razvojnih politika. U rujnu 2012. napisao je satiričnu knjigu Kako postati uspješan diktator. Priručnik za početnike, a 2015. knjigu Putin, den ensomme tsaren.


Izvor slike: Twitter