Michel Wieviorka

Michel Wieviorka (Pariz, 23. kolovoza 1946.) je francuski sociolog najznačajniji po svom radu na području sociologije nasilja, terorizma, rasizma te društvenih pokreta.

Njegovi baka i djed su bili poljski Židovi koji su ubijenu u Auschwitzu, dok su mu otac, koji je bio u Švicarskoj, i majka, kći pariškog krojača koja se skrivala u Grenobleu, preživjeli rat. Bivši učenik Alaina Tourainea, Wieviorka je danas jedan od najcjenjenijih sociologa i intelektualaca u Francuskoj i svijetu. Zajedno s Touraineom i Françoisom Dubetom, Wieviorka je razvio metodu znanu kao interpretativna sociologija (verstehende Soziologie), a koju je primijenio pri proučavanju militantnih društvenih pokreta, ali i nekih poznatih sindikalnih pokreta. Polazeći od Weberove teorije, interpretativna sociologija pokušava razumjeti subjektivne razloge sudionika u kontekstu većih društvenih konflikata. Od 2006. do 2010. bio je predsjednik Međunarodne sociološke udruge. Wieviorka je danas ravnatelj ustanove Centre d'Analyses et d'Interventions Sociologique (CADIS) pri Školi za visoke studije društvenih znanosti, a kojeg je 1981. godine utemeljio njegov mentor, Alain Touraine. Uz to je i urednik i osnovač časopisa Le Monde des Debats te urednik časopisa Cahiers internationaux de sociologie. Godine 2013. primio je orden viteza Legije časti.

Među njegovim najpoznatijim djelima izdvajaju se L'Etat, le patronat et les consommateurs (1977), Le pays contre l'Etat (s Alainom Touraineom, Françoisom Dubetom, Zsuzsom Hegedus, 1981), L'espace du racisme (1991), La différence: Identités culturelles: enjeux, débats et politiques (2001), Manifest za društvene znanosti (s Craigom Calhounom, 2015).


Izvor slike: Wikipedia/Llann Wé