Maurizio Viroli

Maurizio Viroli (1952) profesor je Javne uprave na Sveučilištu u Teksasu, profesor političke komunikacije na Sveučilištu u Luganu i profesor emeritus političkih znanosti na Princetonu. Diplomirao je filozofiju na Sveučilištu u Bologni i doktorirao političke i društvene znanosti na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. Predavao je i provodio istraživanja na sveučilištima u Cambridgeu, Georgetownu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Trentu, Campobassu, Ferrari, Institutu za napredne studije na Princetonu, Scuoli Normale Superiore u Pisi, Europskom sveučilišnom institutu u Firenci, Milanskom kolegiju i Scuoli Superiore di Amministrazione dell'Interno.

Njegova područja interesa su politička teorija i povijest političke misli, s posebnim naglaskom na lik i djelo Niccolòa Machiavellija i Jean-Jacquesa Rousseaua. Također se bavi odnosom religije i politike, pojmom domoljublja, konstitucionalizmom, klasičnom retorikom i političkom komunikacijom.

Neke od njegovih najznačajnijih knjiga su Jean-Jacques Rousseau and the Well-Ordered Society, Machiavelli, Il sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli, Repubblicanesimo, How to read Machiavelli, Redeeming the Prince“. The Meaning of Machiavelli’s Masterpiece i Nazionalisti e patrioti.

 


Izvor slike: princeton.edu