Mario Vinković

Mario Vinković (1975., Osijek) sveučilišni je profesor i pravnik.

Pohađao je Poslijediplomski znanstveni studij iz Europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat društvenih znanosti iz znanstvenog polja prava stekao je u lipnju 2007. Od 2003. do kraja 2006. bio je mladi istraživač na međunarodnom kolaborativnom projektu Britanske akademije, a od 2012. do 2016. inozemni suradnik/istraživač, odnosno član Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour Law, na projektu Mađarske akademije znanosti i Pravnog fakulteta u Pečuhu. Voditelj je specijalističkog poslijediplomskog interdisciplinarnog studija "Europski studij - Regionalna suradnja i integriranje u EU" Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske.