Maja Adžija

Maja Adžija diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu španjolski i talijanski jezik s književnostima. Završila poslijediplomski doktorski studij književnosti – smjer kulturalni studiji na Filozofskom fakultetu. Izrađuje doktorsku disertaciju na Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Vjekoslava Afrića i prof. dr. sc. Emila Heršaka, na kojoj radi kao asistent dr. sc. Emila Heršaka, izv. prof. u nastavi na kolegiju diplomskog studija Antropologija budućnosti. Radila je kao stručna savjetnica za europske obrazovne projekte u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i uređivala Akademski glasnik Sveučilišta u Zagrebu. Prevodi s engleskog, talijanskog i španjolskog jezika. Među objavljenim radovima izdvajamo Sveta pića. Od medovine do čaja (s Emilom Heršakom, 2013) i Antropologija budućnosti (s Emilom Heršakom, 2013).