Leo Mršić

Doc. dr. sc. Leo Mršić diplomirao je 1997. godine na temi iz osiguranja na Katedri za vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 2005. godine na temi iz primjene naprednih analitičkih metoda u poslovanju na Katedri za informatiku istog fakulteta te doktorirao 2012. godine iz područja informacijskih znanosti na temu modeliranja sustava za podršku odlučivanju u složenim tržišnim uvjetima na katedri za informatologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izabran u nastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju 2018. godine, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 2015. godine te docent 2018. godine. Prodekan je za istraživanje i razvoj te je voditelj Katedre za analizu podataka na Visokom učilištu Algebra Zagreb, aktivan kao predavač na eLeadership MBA studiju. Stalni je sudski vještak za područja financija, računovodstva i informatike. Radno iskustvo stjecao je u područjima veleprodaje i maloprodaje, osiguranja, financija, informatike te sektora zdravstva. S više od 20 godina iskustva u rukovođenju timovima i tvrtkama, sudjelovao je na pokretanju tri start-up inicijative. Sudionik je više domaćih i međunarodnih konferencija, s radovima vezanim uz razne aspekte poslovanja (analiza učinkovitosti poslovanja, digitalni podaci i marketing, sustavi podrške odlučivanju, optimizacija organizacije, primjena napredne analitike u poslovanju, upravljanje poslovnim rizicima). Koautor je i suradnik na više knjiga te više znanstvenih i stručnih radova.


Izvor slike: algebra.hr