Jon C. Messenger

Jon C. Messenger radi na istraživanjima na Programu za radne uvjete i zapošljavanje u Međunarodnom uredu u Ženevi te je odgovoran prvenstveno za potprogram koji se bavi radnim vremenom i organizacijom rada. Specijalizirao se za područje istraživanja politika radnog vremena i organizacije rada s posebnim naglaskom na pitanja vezana uz fleksibilnost i netipične radne aranžmane. Prije priključivanja Međunarodnoj organizaciji rada petnaest je godina radio u Ministarstvu rada SAD-a u Washingtonu DC gdje je bio zaposlen kao voditelj tima za istraživanje zapošljavanja i osposobljavanja.