Jean Markale

Jean Markale (1928. – 2008.) pseudonim je poznatog francuskog pisca, pjesnika, radijskog voditelja i predavača Jeana Bertranda. 
Česte teme njegovih knjiga su mitovi starih društava i njihove megalitske građevine, Templari i druidi, a napisao je brojne knjige o Keltima i njihovoj kulturi, dok je posebnu pažnju pridavao ulozi žene u keltskom društvu. Neka od najpoznatijih djela Jeana Markalea su Les Grands bardes gallois (1956), Aliénor d'Aquitaine (1979), Paroles celtes (1996), La grande déesse (1997), Haloween: Povijest i tradicije (2000), Amour et sexualité chez les Celtes (2005).


Izvor slike: booknode.com