Goran Klepac

Dr. sc. Goran Klepac posjeduje doktorat znanosti s područja temporalnog data mininga. Direktor je strateškog razvoja, upravljanja kreditnim rizicima u Raiffeisen banci te voditelj katedre za informacijske sustave na Visokom učilištu Algebra. Predaje na više visokih učilišta i ima dugogodišnje konzultantsko iskustvo, autor je i koautor više od dvadeset knjiga u zemlji i inozemstvu.