Goran Gretić

Goran Gretić rođen je u Zagrebu 1945. godine. Studirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je 1975. godine na Sveučilištu u Kölnu.
Od 1976. do 1998. radio je u Institutu za filozofiju, a od 1998. predaje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Objavio je pet knjiga: Samosvijest i apsolutno (1981), Duša i um — Franjo Petrić između platonizma i aristotelizma (1989), Tradicija metafizike (1989), Sloboda i vremenitost bitka (2002), Filozofija i ideja Europe (2008) te preko pedeset znanstvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama.
Bio je znanstveni istraživač Humboldtove zaklade, Thyssen-zaklade, Fulbright-fondacije i Švicarskog nacionalnog fonda za znanstvena istraživanja. Godine 1989 i 1991. obnašao je funkciju predsjednika Hrvatskoga filozofskog društva.
Predavao je na sveučilištima u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Poljskoj i Sjedinjenim Američkim Državama te držao izlaganja na međunarodnim kongresima o Hegelu, Kantu i Heideggeru, a 2004. bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Aachenu.