Francis Fukuyama

Francis Fukuyama viši je predavač na Institutu za među­narodne studije Freeman Spogli na Stanfordskom sveučilištu. Predavao je na Školi za napredne međunarodne studije Paul H. Nitze Sveučilišta Johns Hopkins i na Školi za javnu politiku Sveučilišta George Mason. Fukuyama je također bio istraživač u neprofitnoj organizaciji RAND Corporation. Autor je mnogobrojnih knjiga, od kojih su najpoznatije Kraj povijesti i posljednji čovjek, Povjerenje, Kraj čovjeka i Izgradnja države.


Izvor slike: Wikipedia/Gobierno de Chile