Edward Payson Evans

Edward Payson Evans (8. prosinca 1831. – 6. ožujka 1917.) bio je američki učenjak i jezikoslovac.

Edward P. Evans diplomirao je na Sveučilištu u Michiganu 1854. godine, a zatim je godinu dana predavao na akademiji u Hernandu, u Mississippiju. Nakon toga postao je profesor na Sveučilištu Carroll (tada Carroll College) u Wisconsinu. Od 1858. do 1862. putovao je inozemstvom i studirao na sveučilištima u Göttingenu, Berlinu i Münchenu. Po povratku u Sjedinjene Američke Države postao je profesorom suvremenih jezika na Sveučilištu Michigan.

Uz brojne članke u recenzijama i časopisima, objavio je i Abriss der deutschen Literaturgesehichte (New York, 1869.), Progressive German Reader (1870.) i 1867. preveo G. E. Lessing: Sein Leben und seine Werke Adolfa Stahra. Neka od njegovih najpoznatijih djela su Animal Symbolism in Art and Literature (1887), Animal symbolism in ecclesiastical architecture (1887), History of German Literature (5 volumes, 1898), Životinje pred sudom. Kazneni progon i smrtna kazna za životinje (1906).


Izvor slike: Wikipedia