Craig Calhoun

Craig Calhoun (rođen 1952. godine) američki je sociolog i zagovornik korištenja društvenih znanosti kada je riječ o pitanjima javnog interesa. U studenom 2012. godine postao je voditelj Londonske škole ekonomije (LSE) koju je napustio u 2016. kako bi postao novi ravnatelj Instituta Berggruen. Prethodno je bio predsjednik Istraživačkog vijeća društvenih znanosti (Social Science Research Council), sveučilišni profesor društvenih znanosti na Sveučilištu u New Yorku i ravnatelj Instituta za javno znanje Sveučilišta u New Yorku (Institute for Public Knowledge). U suradnji s Richardom Sennettom osnovao je NYLON, interdisciplinarni radni seminar za postdiplomande u New Yorku i Londonu koji doprinose etnografskim i povijesnim istraživanjima koja se odnose na politiku, kulturu i društvo.

Među njegovim najpoznatijim radovima ističu se Critical Social Theory (1995), Hannah Arendt and the Meaning of Politics (with John McGowan, 1997), Dictionary of the Social Sciences (2002), Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream (2007), Manifest za društvene znanosti (s Michelom Wieviorkom, 2015).


Izvor slike: Wikipedia