Boris Kozjak

Boris Kozjak rođen je 23. listopada 1948. godine u Potoku, općina Kutina. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Diplomirao je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1997., magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1999., a krajem 2013. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Najveći dio svoga radnog vijeka proveo je u Hrvatskoj Lutriji. Sudjelovao je u deset međunarodnih znanstvenih skupova i jednome znanstveno-stručnom. Od akademske godine 2015./2016. na Odjelu za sociologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu nositelj je izbornoga kolegija Sociologija igara na sreću. Dugogodišnji je član Hrvatskoga sociološkog društva.