Aude Lancelin

Aude Lancelin, rođena 1973. godine u Toursu, francuska je novinarka. Od 2011. do 2014. radila je kao zamjenica urednika u časopisu Marianne te kao  urednica L'Obsa od 2014. do 2016. godine. Lancelin je sada kolumnist u 1 hebdo te član uredništva u Média.

Diplomirala je filozofiju 1996. godine u Sorbonni. Godine 2000., angažirao ju je Le Nouvel Observateur, gdje se bavila područjem kulture i ideja, posebice književne kritike i filozofije. Vodila je tjedne intervjue sa suvremenim filozofima: Alainom Badiouom, Jeanom Baudrillardom, Jean-Claudeom Michéaom, Peterom Sloterdijkom, Jacquesom Rancièreom i Slavojem Žižekom. Istodobno je surađivala na televizijskim programima Culture et dépendances i Postface. Godine 2011. piše za časopis Marianne te uređuje tjedne rubrike "Kultura" i "Ideje".

Neka od njezinih najpoznatijih djela su Filozofi i ljubav. Ljubav od Sokrata do Simone de Beauvoir (s Marie Lemonnier, 2008), Éloge de la politique (s Alainom Badiouom, 2017), La Pensée en otage. S'armer intellectuellement contre les médias dominants (2018).