Anđelko Milardović

Anđelko Milardović (Ogulin, 1956.), politolog, sociolog i profesor političkih znanosti. Politologiju je studirao u Ljubljani i u Zagrebu. Diplomirao 1981. na Fakultetu političkih nauka Zagrebu, gdje je 1986. magistrirao iz područja filozofske antropologije. Doktorirao je 1987. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu iz područja sociologije politike. Redoviti je profesor političkih znanosti u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik. Kolegije Uvod u politologiju, Sociologija politike, Povijest političkih ideja, Suvremene političke ideje i ideologije, Sociologija kulture, Sociologija informacijskog društva i cyber-kulture i Politički marketing predavao je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu Sjever, Sveučilištu J. J. Strossmayera i na Visokoj školi Algebra.
Godine 1987. bio na studijskim boravku u Göttingenu, 1991. u Bonnu, 1994. u Beču i iste godine u Heidelbergu na Institut für Politiwissenschaft kod profesora Klausa von Beymea. Voditelj je međunarodnog znanstvenog projekta Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija u EU. Utemeljio je nakladničku kuću Pan liber gdje je uredio više od sedamdeset naslova iz politologije, Centar za politološka istraživanja, Institut za europske i globalizacijske studije znanstvenog portala Demos Migrant.
Sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. Područja njegova znanstvenog interesa su politička teorija i filozofija, sociologija politike, kulture i migracija. Od 2007. sustavno se bavi istraživanjem različitih dimenzija globalizacije. Autor je mnoštva članaka u časopisima i više od dvadeset knjiga iz politologije i društvenih znanosti. Zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu.


Izvor slike: Nenad Reberšak, novilist.hr