Josip Meštrović

Josip Meštrović rođen je 1937. u Korčuli. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Splitu, a Filozofski fakultet u Zagrebu. Potom je studirao režiju za kazališnu umjetnost.
Od 1961. do 2001. bio je redatelj a onda i glavni urednik Dramskog programa Hrvatskog radija. Za Dubrovačke ljetne igre godine 1974. postavio je Klitemnestru Marijana Matkovića. Na međunarodnom radijskom festivalu u Austriji 1989. dobio je 1. nagradu za kratku formu Forma brevis, forma perennis. Godine 1996. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, a 1997. utemeljio je međunarodni radijski festival Starim tekstovima u pohode – Prix Marulić i bio njegov višegodišnji predsjednik. Dobitnik je Nagrade Ivan Šibl za životno djelo.
Objavljivao je u časopisima Književnik, Gorgona, Forum, Teka, Mogućnosti, Republika, Novi prolog, Dubrovnik i Kolo. Do sada je objavio sljedeće knjige: Neki tragovi nekog koji se gubi (1974.) pod pseudonimom Josip Stjepanov, zatim Listovi za Marka (1988.), Grabersko brdo (1992.), Anđelima ne trebaju riječi (2001.), Lovac na smiren dah (2004.), Osam (2006.), I mrav zauzme stav (2012.).